Velkommen til speciallægeklinikken for reumatologi

jjl-foto

Mit navn er Jens J. Lykkegaard og jeg er speciallæge i reumatologi.


Jeg vil gøre mit bedste for at hjælpe Dem, men desværre er det ikke altid, at man kan finde en forklaring på symptomer fra bevægeapparatet.
Reumatologi og gigt
Hvad er reumatologi?
Reumatologi er specialet, der dækker bevægeapparatets medicinske sygdomme. Dvs. sygdomme og lidelser i:
 • Bindevæv
 • Immunsystemet
 • Muskler
 • Led
 • Sener
 • Ledbånd
 • Ryggen

Dette indebærer, at idrætsskader også er en del af specialets område.

Reumatologi har derfor ofte et samarbejde med specielt ortopædkirurgi og neurologi. Et sådant samarbejde skal som regel ske med den praktiserende læge som koordinator.
Hvad er gigt?
En speciallæge i reumatologi kaldes også for en gigtlæge. Gigt er den danske betegnelse for smerter i muskler og led. Gigt er ikke en enkelt sygdom. Flere sygdomme i bindevævet, immunsystemet, musklerne og led har et navn, hvor ordet gigt indgår, fx ledegigt eller slidgigt. Selvom navnene ligner hinanden, er der stor forskel på disse sygdomme.
Forventninger og behandling
Hvad tilbyder denne klinik?
Klinikkens opgave er at samarbejde med Deres praktiserende læge om at finde en forklaring på Deres symptomer og eventuel tilbyde (sjældent) eller foreslå en behandling.
Hvad kan De forvente?
 • Høj lægefaglig ekspertise.
 • 20-25 minutters lægekonsultation ved første fremmøde.
 • Ca. 10 minutters lægekonsultation ved øvrige fremmøder.
 • Alle papirer er ordnet inden De forlader konsultationen, herunder eventuelle henvisninger og recepter.
 • Deres læge bliver informeret om konklusionen på besøget i samme øjeblik De forlader konsultationen med sikker elektronisk post.
 • Der tilstræbes ingen eller kun minimal (få minutters) forsinkelse.
Hvad kan De IKKE forvente?
 • Speciallægen kan ikke kontaktes udenfor den aftalte konsultationstid. Egen læge er jf. ovenstående fuldt orienteret om hvilke konklusioner, der er truffet, hvorfor henvendelse udenfor aftalt konsultation skal ske til egen læge.
 • Ingen e-mail-konsultation. E-mailkommunikation er en kommunikationsmåde, som egner sig dårligt til vurdering af patienters symptomer o.l.
Hvad forventer klinikken af Dem?
 • At De overholder aftalerne i konsultationen.
 • At De forud for konsultationen har forsøgt at beskrive Deres problem så kort og præcist som det er muligt.
 • At De ikke bestiller tid før henvisningen ligger på "nettet" og at De medbringer sygesikringsbeviset samt billedlegitimation ved 1. konsultation.
 • At De ved første besøg medbringer Deres medicin, evt. tidligere journalkopier og evt. resultater af tidligere undersøgelser herunder også røntgenbilleder.
 • At De respekterer De angivne tidsrammer.
Om klinikken
Praktiske oplysninger
 • Åbningstid: mandage mellem kl. 16;00 – 19;00.
 • Tidsbestilling: torsdage kl. 7;30 – 9 på telefonen 30 22 90 38. Der er kun konsultation efter forud bestilt / aftalt tid.
 • Afbud samme dag kan indtales på telefonsvareren 30 22 90 38. Denne aflyttes ikke af lægen, og andre indtalinger end aflysning vil blive slettet automatisk. Afbud kan også sendes på mail: klinik@delphinen.dk
 • Klinikken deler lokaler med 3 praktiserende læger. Klinikpersonalet dér kan ikke kontaktes vedrørende speciallægeklinikken.
 • Det er ikke tilladt at ryge i klinikken.
 • Det er ikke tilladt patienterne at bruge mobiltelefoner i klinikken.
 • Parkering i gården er kun for ejendommens beboere. Ulovlig parkering straffes med afgift.
 • Bus nr. 2A og 8A stopper meget tæt på klinikken.
Klinikken er en såkaldt deltidspraksis efter aftale med sygesikringen, hvilket betyder, at klinikken har et loft over, hvor mange konsultationer, der må gennemføres.

Kvalitet
Klinikken arbejder med overvågning af kvalitet. Registrering af utilsigtede hændelse (UTH) er et væsentligt element i kvalitetsarbejdet. Man kan anmelde en UTH på www.dpsd.dk

Reumatologi omfatter bindevævs-, led-, sene- og muskellidelser, herunder også idrætsskader og rygsygdomme

Overenskomst med den offentlige sygesikring
Ultralydsdiagnostik i relation til reumatologiske lidelser
Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport 2014 uden anmærkninger klik her
Find klinikken

Adresse:

Falkoner Allé 63, 2. sal hele 2000 Frederiksberg

Konsultationen er åben:

Mandage fra 15:30 til 19:00 Tid kun efter aftale

Tidsbestilling:

Torsdage kl. 7:30 til 9:00 På telefon 3022 9038

Klinikken har ingen akut funktion og lægen kan KUN træffes efter tidsbestilling
Sygesikringsgruppe 1 kan henvises fra egen læge
Sygesikringsgruppe 2's egenbetaling KLIK HER
Kontakt
Klinikken kan KUN kontaktes på telefon 3022 9038 mhp. tidsbestilling

Klinikken har ingen akut funktion. Der henvises til egen læge eller lægevagten.
 • Afbud kan sendes på mail til: klinik@delphinen.dk
 • Ny tid fås ved henvendelse til tidsbestillingen
 • Tidsbestilling på 3022 9038 hver torsdag mellem 7:30 - 9:00

Vejledninger

Se under de tre emner for at læse mere om medicin, behandlingsforløb, injektionbehandling samt forskellige sygdomstilstande og deres behandling Vejledninger i forskellige behandlinger
 • Patientdok ved steroid
Orientering om forskellige hyppige sygdomstilstande
 • under udvikling
Vejledninger for forskellige undersøgelser
 • DXA skanning
 • Knoglescintigrafi
 • MR skanning
 • Røntgenundersøgelser
 • UL-undersøgelser